Edelsmederij
Jewels Design

Algemene Voorwaarden Workshops


Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden JEWELS DESIGN te Sittard- Geleen, versie JD-2013-02

Artikel 1 Inschrijving

1.1 Inschrijving kan geschieden middels het aanmeldingsformulier op de website van JEWELS DESIGN ( jewelsdesign.nl ).

1.2 Na inschrijving krijgt u een bevestiging retour aan het door u opgegeven e-mail adres.

1.3 Na ontvangst van de betaling en akkoord verklaring van de “Algemene voorwaarden workshops” is uw inschrijving definitief.

1.4 Workshops vinden ook bij minimale inschrijving doorgang.

1.5 Bij een maximaal gehaald aantal deelnemers voor een workshop MAXI zal de laatst aangemelde deelnemer op een wachtlijst gezet worden en in overleg met JEWELS DESIGN in de planning worden opgenomen.

Artikel 2 Betaling

2.1 Betaling dient te geschieden 3 weken van te voren voor aanvang van de workshop.

2.2 Betalingen kunnen middels een overschrijving gedaan worden/ of via de IDEAL koppeling na aanmelding, aan : JEWELS DESIGN te Sittard-Geleen IBAN : NL24SNSB0853785481

Artikel 3 Veiligheid

3.1 In het atelier gelden huisregels/veiligheidsregels. Deze huisregels zijn ook duidelijk zichtbaar aanwezig in het atelier en u wordt geacht deze op te volgen.

3.2 In het atelier wordt gewerkt met machines, gereedschappen en vuur. Het is verplicht om bij werkzaamheden met vuur (bv solderen, smelten, gieten) een lederen schort te dragen. Dit schort wordt ter beschikking gesteld door JEWELS DESIGN.

3.3 Eenieder neemt deel aan een workshop op eigen risico.

3.4 JEWELS DESIGN is niet aansprakelijk voor de ongevallen die hem/haar overkomen of door toedoen van anderen worden veroorzaakt.

3.5 Bij eventuele calamiteiten zijn er brandblusmiddelen voorhanden en tevens een vluchtweg aanwezig.

Artikel 4 Annulering

4.1 Annulering van een geboekte workshop is mogelijk uiterlijk tot 4 weken voor aanvang.

4.2 Bij annulering volgens artikel 4.1 ontvangt u een restitutie van 75% van de kosten van de workshop.

Artikel 5 Dagen en tijdstippen

5.1 De workshops worden het hele jaar door gegeven. Planning en tijdstip voor de workshops worden in overleg met JEWELS DESIGN gemaakt.

Artikel 6 Inhalen

6.1 Gemiste lessen van workshop "MAXI" mét afmelding vooraf, kunnen in overleg ingehaald worden in de periode waarin de workshop plaatsvindt.